תקנון השתתפות בתוכנית 'לשנות ולגדול'

  1. ככל שיהיו במפגש פחות משתי נשים המפגש לא יתקיים.
  2. יחד עם זאת, המפגש יושלם עד לסוף אותו החודש במועד חדש, או בחודש אחר. ההחלטה תהיה לפי שיקול דעת של המנחה (במקרה חריג יוחזר 70 ש"ח כולל מע"מ עבור מפגש אחד).
  3. באחריות המשתתפת לעדכן ככל שאינה מעוניינת להמשיך את המפגשים בחודש לאחר מכן.
  4. ההקלטה של כל מפגש תשלח יום לאחר המפגש ותהיה זמינה לצפייה למשך שבוע אחד בלבד.
  5. התשלום מתבצע מראש בכל חודש בחודשו בהוראת קבע בכרטיס אשראי.
  6. ניתן לשלם בביט, פייבוקס, כרטיס אשראי, העברה בנקאית.
  7. ניתן להצטרף לתוכנית עד ה-10 לכל חודש.
  8. התוכנית ללא התחייבות וניתן לבטל עד למפגש האחרון של חודש המנוי.
  9. המפגשים יהיו ביום ושעה קבוע מראש.
  10. במקרים חריגים בהם יהיו אילוצים, המנחה מחויבת להשלים את המפגש.